Zberný dvor

Dole v prílohách môžete nájsť zoznam odpadov, ktoré berieme od obyvateľov. 

(POZOR! Odpady ako: staré pneumatiky, chemikálie, obaly z chemikálií -  NEBERIEME! - ak si nie ste istý s odpadom, ktorý k nám veziete, zavolajte vopred a informujte sa či ho preberieme)

Staré pneumatiky môžete odovzdať na týchto miestach, ktoré nájdete v tomto linku : https://www.eltma.sk/zberna-miesta

 

Zoznam odpadov

Odpady: