Zberný dvor

Dole v prílohách môžete nájsť zoznam odpadov, ktoré berieme od obyvateľov. 

Zoznam odpadov

Odpady: