Služby

V rámci DENOVY dokážeme pomocou naberača CAT246 upraviť povrchy pozemkov, vyčistiť pozemok/plochu nakladať a vykladať kamenivo, zeminu, prípadné iný typ stavebného materiálu alebo odpadu.  Táto služba je dostupná aj pre verejnosť a ak by ste mali záujem všetko je o dohode priamo, alebo telefonicky/mailom v DENOVE na Eisnerovej ul.25. 

CATERPILLAR zemné práce so strojníkom. Započítava sa aj čas jazdy na pracovisko a späť.
hod 25,00 30,00

Kontakt na objednávku služby, prípadne poskytnutie informácií:

Mail:  denova@denova.sk

Tel.č.:02/647 786 92

CAT 246

Foto