Zverejňovanie podľa Zákona č. 211/2000

Tu nájdete zoznam Objednávok od roku 2022

https://zverejnovanie.trimel.sk/Documents.aspx?user=denova