Novinky

14. decembra

KALENDÁR DENOVA

Denova Kalendár slúži ako informačné médium, prostredníctvom ktorého sa dozviete dátumy našich pracovných aktivít, ale aj rozmiestnenia kontajnerov pre verejnosť. [Viac]


05. januára

NOVINKY na rok 2022

V článku sa dočíte o NOVINKÁCH na rok 2022 [Viac]


10. novembra

AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY Zberného Dvora - Zimný režim

Nové otváracie hodiny pre Zberný Dvor, ktoré platia od 15.11.2021 [Viac]