Novinky

12. februára

Hygienické a všeobecné pravidlá v súvislosti s COVID-19 (aktualizované 12.2.2021)

Pridávame hygienické a všeobecné pravidlá pre návštevníkov zberného dvora - aktualizované 12.2.2021 [Viac]


16. marca

Rozmiestnenie kontajnerov - JAR 2021 pre občanov DNV od 30.3. do 17.6.2021

V článku nájdete zoznam rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre obdobie jar 2021 - pre občanov meststkej časti DNV. [Viac]


04. marca

Čistenie parkovacích miest v DNV - 2. Etapa

Všetky informácie ohľadom čistenia parkovacích miest v mest.časti DNV nájdete v tomto článku. [Viac]