Kontakt

02 / 647 786 92

e-mail: denova@denova.sk

 

Otváracie Hodiny:

 

Eisnerova 25 - Kancelárie (platné od 4.9.2023):

Pondelok: 7:00 - 15:30

Utorok: 7:00 - 15:30

Streda: 7:00 - 15:30

Štvrtok: 7:00 - 15:30

Piatok: 7:00 - 15:30

Sobota: Zatvorené

Nedeľa: Zatvorené

(Obedná prestávka počas prac.dní : 11.00 - 11.45)

Fakturačné údaje:

IČO: 17314054
IČ DPH: SK 2020832011
Obchodné meno: DENOVA – príspevková organizácia
Sídlo: Eisnerova 25, 841 07 Bratislava — Devínska Nová Ves

Podávať žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti a iné môžete e-mailom na denova@denova.sk, osobne počas pracovnej doby, prípadne telefonicky 02/647 786 92, 0903 224 685 (v zmysle príslušných zákonov SR).

Poskytovanie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo na prístup k informáciám, ktoré im budú poskytnuté v zmysle sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií.

Organizačná štruktúra:

Riaditeľka
Mgr. Petra Neischlová

Oddelenie údržby a dopravy
Ivan Laučík, 0903 224 685, denova@denova.sk

Ekonomické oddelenie

Alena Ivančíková, 0903 207 320, faktury@denova.sk

Zberný dvor - prevádzka

Karol Berta, 0911 155 991, zbernydvor@denova.sk