Služby

Jedna z náplní prác, ktoré v rámci DENOVY robíme sú aj drobné stavebné práce. Skladáme a upravujeme zámkové dlažby, obrubníky, upravujeme chodníky, prípadne pracujeme aj na terénnych úpravách a realizujeme aj iné stavebné práce.

Všetky tieto služby radi poskytneme aj Vám na základe dohody. V prípade ak potrebujete pomoc pri staveb.prácach môžete nás kontaktovať a dohodnúť sa na: denova@denova.sk, prípadne telefonicky: 02/ 647 786 92