Služby

V prípade záujmu máte možnosť štrky, piesok prípadne betónovú drvu zakúpiť priamo na zbernom dvore na ul.M.Pišúta 5. Alebo využite kontakty uvedené dole a objednate si dovoz priamo k Vám na adresu po telefonickej/mailovej konzultácií. 

Pre prípadné otázky nás kontaktujte na:

denova@denova.sk

zbernydvor@denova.sk

02/ 647 786 92