Zberný dvor

Metrológia a kontrola malej váhy prebehla 7.3.2024. Certifikát k nahliadnutiu dole v galérií.

Certifikát o overení malej váhy 2024