Zberný dvor

Dňa 16.5.2023 prebehla kompletná metrológia a kontrola veľkej váhy. Certifikát o overení váhy k nahliadnutiu dole v galérií.

Certifikát o overení

Metrológia a kontrola