Zverejňovanie podľa Zákona č. 211/2000

Tu nájdete zoznam aktuálnych Objednávok za rok 2021.

https://zverejnovanie.trimel.sk/?user=denova