Zmluva č.8 - Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.8-2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciách Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Sim karta a zariadenie-mobilná služba+zmena programu 02.09.2020 03.09.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.8 - Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava