Zmluva č.7 - ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice

zmluva č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
07_2022 Preddavková zmluva ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice poskytnutie finančných prostr.formou preddavku-dodanie nádrže DC 5000L-zber vody 24.03.2022 24.03.2022

Priložené súbory:
   Zmluva č.7 - ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice