Zmluva č.7 - AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.7-2020 Kúpna zmluva AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava nákup automobilu Dácia Docker 02.09.2020 03.09.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.7 - AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava