Zmluva č.6 - ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903 12 SENEC

zmluva č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
06_2022 Preddavková zmluva ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, 903 12 SENEC poskytnutie finančných prostr.formou preddavku-dodanie stožiaru 21.03.2022 -