Zmluva č.5 - SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

zmluva č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
05_2022 Preddavková zmluva SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava poskytnutie finančných prostr.formou preddavku-online webinár 21.03.2022 24.03.2022

Priložené súbory:
   Zmluva č.5 - SFÉRA, a.s., Karadžičova 2, 811 08 Bratislava