Zmluva č.5 - OLO a.s.

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.5-2020 Zmluva č.1102/50/2020 o nakladaní s odpadom Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava poskytnutie služieb nakladania s odpadmi dodávanými objednávateľom energetickým zhodnotením odpadu 11.06.2020 11.06.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.5 - OLO a.s.