Zmluva č.4 - K4FIN,s.r.o., Bystrická 25/D, 841 07 Bratislava

zmluva č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
04_2022 Preddavková zmluva K4FIN,s.r.o., Bystrická 25/D, 841 07 Bratislava poskytnutie finančných prostr. Formou preddavku 03.03.2022 -