Zmluva č.4 - FCC Slovensko s.r.o.

zmluva č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.4-2020 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č.S190100507 FCC Slovakia s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor rozšírenie zoznamu odpadov 13.05.2020 14.05.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.4 - FCC Slovakia s.r.o.