Zmluva č.3 - K4FIN,s.r.o., Bystrická 25/D, 841 07 Bratislava

zmluva č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
03-2022 Zmluva o dielo K4FIN,s.r.o., Bystrická 25/D, 841 07 Bratislava nákup a inštalácia prístupový systému s hydraulickým stĺpikom 28.02.2022 -