Zmluva č.2 - Mišík Michal, Stavbárska 40, 821 07 Bratislava

zmluva č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
02_2022 Zmluva o dielo č. 2/2022 Mišík Michal, Stavbárska 40, 821 07 Bratislava čistenie a udržiavanie DI kompletne 14.02.2022 21.02.2022

Priložené súbory:
   Zmluva č.2 - Mišík Michal, Stavbárska 40, 821 07 Bratislava