Zmluva č.18 - Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.18-2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciách Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Deaktivácia telefónnej služby 05.12.2020 10.12.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.18 - Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava