Zmluva č.17 - Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.17-2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmena programu mobilnej služby+zariadenie 05.12.2020 10.12.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.17 - Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava