Zmluva č.15 - NIC Hosting s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivánka pri Dunaji

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č. 15-2020 Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov NIC Hosting s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivánka pri Dunaji poplatok za doménu-denova.sk,Hosting-Mini-denova.sk 01.12.2020 07.12.2020