Zmluva č.14 - Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.14-2020 Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad poskytnutie finančných nákladov na úhradu nákladov - pracovné oblečenie a OPP 01.12.2020 07.12.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.14 - Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad