Zmluva č.13 - František Šubín

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.13-2020 Zmluva o dielo č.13/2020 František Šubín čistenie a udržiavanie detských ihrísk, celého priestoru a okolia a kontrola detských prvkov 01.12.2020 07.12.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.13 - Frantíšek Šubín