Zmluva č.12 - BE-SOFT, a.s. Krakovská 23, Košice

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.12-2020 Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov BE-SOFT, a.s. Krakovská 23, Košice poskytnutie finančných nákladov na úhradu nákladov - prístup do sekcií-bezpečnosť a ochrana zdravia,ŽP, chem.látky 24.11.2020 27.11.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.12 - BE-SOFT, a.s. Krakovská 23, Košice