Zmluva č.11 - A-Z STAV, s.r.o., Odeská 3, 821 06 Bratislava

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.11-2020 Zmluva o poskytnutí preddavku na dodávku výkonov A-Z STAV, s.r.o., Odeská 3, 821 06 Bratislava poskytnutie finančných nákladov na úhradu nákladov spojených s likvidáciou asfaltu 11.11.2020 11.11.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.11 - A-Z STAV, s.r.o., Odeská 3, 821 06 Bratislava