Zmluva č.10 - TEPLO GGE s.r.o., Robotnícka 2160,017 01 Pov.Bystrica

P.č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.10-2020 Príloha č.2-odber tepla, TÚV č.2021 TEPLO GGE s.r.o., Robotnícka 2160,017 01 Pov.Bystrica dodávka a odber tepla č. 701.08 pre rok 2021 26.10.2020 26.10.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.10 - TEPLO GGE s.r.o., Robotnícka 2160,017 01 Pov.Bystrica