Zmluva č.1 - lenerlei s.r.o.

zmluva č. Typ zmluvy Zmluvný partner Predmet zmluvy dátum podpisu dátum zverejnenia
č.1-2020 Dodatok č.4 zmluvy o dielo lenerlei s.r.o., Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava spracovanie účtovníctva a miezd 02.01.2020 02.01.2020

Priložené súbory:
   Zmluva č.1 - lenerlei s.r.o., Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava