Výhody obyvateľov mestskej časti Devínska Nová Ves

Zberný dvor na ulici M.Pišúta 5 funguje už nejaký ten piatok a preto by sme Vám radi pripomenuli aké výhody máte pri odovzdaní odpadov ak máte trvalý pobyt v Devínskej Novej Vsi, alebo ste majiteľom nehnuteľnosti. 

V prvom rade treba pripomenúť že pri príchode na zberný dvor sa treba vždy preukázať platným OP, alebo iným dokladom, ktorý je dôkazom toho, že máte trvalý pobyt v mestskej časti DNV, alebo tu vlastníte nehnuteľnosť, z ktorej odpad vyvážate!

Máme nárok na nejaké kg zadarmo?

Áno, kadždý občan DNV má pridelených na daný kalendárny rok niekoľko prvých kg zadarmo - spolu to tak je 400kg.

Na aký typ odpadu sa tieto kg zadarmo vzťahujú?

Keďže sa snažíme v prvom rade o separáciu a triedenie typu odpadov, tak každý občan DNV má zadarmo:

Čo je ešte zadarmo?
Občania DNV môžu priniesť a odovzdať zadarmo:
  • Papier
  • Sklo
  • Plast
  • Kov (železné konštrukcie, plechovky...)
  • Jedlé oleje a tuky
Všetky uvedené výhody sú platné len pre občanov s trvalým pobytom v DNV, alebo majiteľov nehnuteľností v DNV (v oboch prípadoch je nutné preukázať sa dokladom).
Máte otázky? Tak nám napíšte a radi Vám ich zodpovieme na: zbernydvor@denova.sk