Viac kontajnerov na Zbernom Dvore

Keďže náš novootvorený zberný dvor na ul.M.Pišúta 5 eviduje každým dňom viac a viac návštevníkov a odpady sa kopia, pridali sme viac kontajnerov určených pre sepraované zložky odpadu ako papier, plast a sklo. Tieto zložky odpadu môžu občania Devínskej Novej Vsi vyhodiť na zbernom dvore zadarmo. 

Viac kontajnerov

Papier, Plast, Sklo