Váha na Zbernom Dvore prešla dňa 19.5.2021 kompletnou metrológiou a kontrolou

Dňa 19.5.2021 prešla naša veľká mostová váha na Zbernom Dvore (M.Pišúta 5, 84107 BA) kompletnou metrológiou a kontrolou. Všetky testy váženia vyšli na výbornú. Certifikát k nahliadnutiu dole.

Certifikát o overení

Certifikát o overení veľkej váhy