Triedime odpad - článok č.1

Je to  hlavne naša vizitka - to ako vyzerá naše prostredie, ako vyzerajú sídliská, parky medzi nimi, alebo miesta okolo lavičiek. 

Už na sociálnej sieti sme sa snažili vysvetliť niekoľkými príspevkami - ako triediť jednotlivý odpad. Rozhodli sme sa k tomu vrátiť aj v podobne sérií článkov, kde podrobnejšie vysvetlíme aký odpad patrí do akého kontajnera a ako prirpaviť odpad na odovzdanie na zbernom dvore. 

V tomto prvom článku si preberieme ako správne triediť najčastejšie vyskytujúci sa odpad a to - PLASTY (vrtátane kovových obalov a nápojových kartónov). 

Nestojí to veľa a každý si to môže dovoliť - kúpiť aspoň jeden kôš do domácnoti navyše na tento typ odpadu. Triedenie nezaberie žiaden čas navyše a pozitívne prispejete k zdraviu životného prostredia. Vedeli ste, že takmer až 80% z odpadu, ktorý bežne vyhadzujte v domácnosti tvoria plastové obaly, alebo kovové obaly? Takmer všetko sa dnes balí do plastových obalov. Je ich čím ďalej viac a preto by sme mali skutočne zvážiť ich triedenie. Prírodu máme len jednu, neotrávme si ju. 

Najznámejší kontajner na plast, kovové obaly a nápojové obaly sa nachádza na každom sídlisku a je žltej farby. Je riadne označený nápisom a návodom čo všetko doň patrí. Priznajte sa - koľkí z Vás si ten návod prečítali? Ak ste tak aj neurobili, stále nie je neskoro. Dnes Vám napíšeme zoznam, čo všetko do tohto kontajerna môžete vyhadzovať.

Povolený odpad:

Nepovolený odpad:

 • znečistené plasty
 • podlahové krytiny
 • obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb, a pod.)
 • guma
 • kabelky
 • molitan
 • znečistené fólie
 • plexisklo
 • bazény
 • autoplasty
 • žalúzie

 

Odpadkové koše určené výlučne na tento typ odpadov nájdete aj na Zbernom Dvore na ul.M.Pišúta .

Triedime odpad

Odpady z plastov, nápojových kartónov a kovových obalov