Potvrdenie o registrácii zariadenia na zber odpadov podľa §97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch

Potvrdenie o registrácii  zariadenia na zber odpadov podľa §97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch

Priložené súbory:
   potvrdenie o registrácii zariadenia na zber odpadov podľa §97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch