Polievanie zelene

V spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom DNV sa podarilo využiť na polievanie vodu z nášho rybníka. Aktuálne vyčerpáme a
polejeme zeleň 9000 litrami vody za týždeň a pracujeme na zvýšení tohto objemu. Stále vodu aj zachytávame v našom zbernom
dvore ale zrážok je aktuálne veľmi málo. Sme radi, že aj takto môžeme pomôcť stromom a kvetom v našej mestskej časti.