Oznámenie - Vyhláška Verejného Zdravotníctva SR 30.10.2020

 

Oznam

podľa § 3 ods. (1) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky dňa 30. 10. 2020 (ďalej len „Vyhláška“) je

od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia je zakázaný vstup do priestorov Zberného Dvora na ul. M.Pišúta 5, 84107 BA.


COVID19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast,


  1. príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh.


Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do priestorov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, je určená osoba oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov Zberného Dvora na ul. M. Pišúta 5, 84107 BA preukázanie oprávnenia na vstup (predloženie príslušného dokladu alebo potvrdenia o výnimke) v zmysle Vyhlášky.

 

Priložené súbory:
   Oznámenie - Vyhláška Verejného Zdravotníctva SR 30.10.2020