NOVINKY na rok 2022

Prinášame Vám zopár NOVINIEK na rok 2022.

 

KALENDÁR

Ako sme už informovali prostredníctvom Facebook-u, na našej webovej stránke sme vytvorili online verejný Kalendár. Kalendár bude obsahovať pripravované a prebiehajúce aktivity príspevkovej organizácie. V kalendári sa dozviete kedy čistíme odpadové nádoby, termíny pristavenia kontajnerov, blokové čistnie, kosenie, kontroly. Kalendár bude stále aktívny tj. udalosti sa budú priebežne dopĺňať a aktualizovať. Na Facebooku - na našej stránke: Denova - Príspevková Organizácia budeme o všetkých udalostiach informovať prostredníctvom udalostí a samozrejme aj prostredníctvom pravidelného postovania linku kalendára priamo na web denova.sk. 

Kalendár nájdete priamo na úvodnej stránke našej web stránky www.denova.sk - dole v NOVINKÁCH ako KALENDÁR DENOVA.

 

BAZÁR

Vždy prvú sobotu v mesiaci sa na Zbernom Dvore bude organizovať BAZÁR. BAZÁR - DAJME VECIAM DRUHÚ ŠANCU sa začne od 5.2. 2022 v čase od 8-12,00 hod. 

Bude možné odovzdať veci, predmety vhodné na opätovné použitie (nábytok menších rozmerov: stoly, stoličky, poličky, obrazy, dvere, kvetináče...). 

Podmienky odberu budú zverejné na našej stránke. Vyzbierané veci budú bezplatne ponúknuté prostredníctvom našej stránky na Facebook-u. O pripravovanom BAZÁRI Vás budeme vždy vopred informvať prostredníctvom webovej stránky denova.sk a rovnako tak aj na šej Facebook-ovej stránke: Denova - Príspevková Organizácia.