Hygienické a všeobecné pravidlá v súvislosti s COVID-19 (aktualizované 21.9.2020)

Vážení občania a zákazníci zberného dvora,

na základe situácie, ktorá u nás na Slovensku stále pretrváva a aktuálne počet nakazených koronavírusom narastá, rozhodli sme sa pristúpiť k prísnejším pravidlám v súvislosti s koronavírusom, ktoré sa týkajú prevádzky zberného dvora na ul.M.Pišúta 5. Prosíme o maximálne rešpektovanie týchto pravidiel.

Tu sú nové, dôležité informácie a nariadenia:
1. Otváracie hodiny zberného dvora na ulici M.Pišúta 5 sú po uvoľnení opatrení v stálom režime.
2. Ak vykazujete akékoľvek známky ochorenia, prosíme aby ste na zberný dvor vôbec nechodili, ostali doma a liečili sa a neroznášali baktérie - chorobu.
3. Ak bude zákazník vykazovať akékoľvek známky ochorenia, nebude obslúžený pracovníkmi Zberného dvora a bude požiadaný o opustenie areálu. (pokiaľ toto nariadenie zákazník nebude rešpektovať - pristúpime ku krokom cez Mestskú, alebo Štátnu políciu)
4. Ak prídete na zberný dvor s odpadom, dodržujte prosím aspoň 50cm vzdialenosť od okienka! Občiansky preukaz/list vlastníctva stačí ukázať.
5. Pri pohybe po zbernom dvore nemusíte mať na sebe rúško, avšak pri vybavovaní administratívnej a platobnej stránky návštevy - pri okienku áno.

Tieto pravidlá sú platné od 21.9.2020 až do odvolania.

Vopred ďakujeme za rešpektovanie týchto pravidiel.