Hygienické a všeobecné pravidlá v súvislosti s COVID-19 (aktualizované 2.11.2020)

Vážení občania a zákazníci zberného dvora,

na základe situácie, ktorá u nás na Slovensku stále pretrváva, rozhodli sme sa pristúpiť k prísnejším pravidlám v súvislosti s koronavírusom, ktoré sa týkajú prevádzky zberného dvora na ul.M.Pišúta 5. Taktiež pribudli nové opatrenia, zákazy a výnimky platné od 2.11.2020 Prosíme o maximálne rešpektovanie týchto pravidiel.

Tu sú nové, dôležité informácie a nariadenia:
1. Otváracie hodiny zberného dvora na ulici M.Pišúta 5 ostávajú v stálom režime.
2. Ak vykazujete akékoľvek známky ochorenia, prosíme aby ste na zberný dvor vôbec nechodili, ostali doma a liečili sa a neroznášali baktérie - chorobu!
3. Ak bude zákazník vykazovať akékoľvek známky ochorenia, nebude obslúžený pracovníkmi Zberného dvora a bude požiadaný o opustenie areálu. (pokiaľ toto nariadenie zákazník nebude rešpektovať - pristúpime ku krokom cez Mestskú, alebo Štátnu políciu)
4. Ak prídete na zberný dvor s odpadom, dodržujte prosím aspoň 50cm vzdialenosť od okienka! Občiansky preukaz/list vlastníctva stačí ukázať.
5. Pri pohybe po zbernom dvore a vybavovaní pri okienku je nutné aby ste mali prekrytie nosa a úst!
6. Od 2.11.2020 5:00 hod do 9.11.2020 1:00hod - platí zakáz vstupu osobám bez negatívneho tostu o ochorení Covid-19! (Výnimka platí osoby, ktoré sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ale negatívnym certifikátom z celoplošného testovania). Výsledky testu nesmú byť staršie ako 29.10.2020! Ostatné dôležité body/výnimky - nájdete dole v súbore na stiahnutie.

Tieto pravidlá sú platné od 2.11.2020 až do odvolania.

Vopred ďakujeme za rešpektovanie týchto pravidiel.

Priložené súbory:
   Oznámenie - Vyhláška Verejného Zdravotníctva SR 30.10.2020