Hygienické a všeobecné pravidlá v súvislosti s COVID-19 (aktualizované 12.2.2021)

Vážení občania a zákazníci zberného dvora,

na základe situácie, ktorá u nás na Slovensku stále pretrváva, rozhodli sme sa pristúpiť k prísnejším pravidlám v súvislosti s koronavírusom, ktoré sa týkajú prevádzky zberného dvora na ul.M.Pišúta 5. Prosíme o maximálne rešpektovanie týchto pravidiel.

Tu sú nové, dôležité informácie a nariadenia:
1. Otváracie hodiny zberného dvora na ulici M.Pišúta 5 ostávajú v stálom režime. Aktuálne otváracie hodiny nájdete na úvodnej strane v NOVINKÁCH, alebo v sekcií Zberný Dvor.
2. Ak vykazujete akékoľvek známky ochorenia, prosíme aby ste na zberný dvor vôbec nechodili, ostali doma a liečili sa a neroznášali baktérie - chorobu!
3. Ak bude zákazník vykazovať akékoľvek známky ochorenia, nebude obslúžený pracovníkmi Zberného dvora a bude požiadaný o opustenie areálu. (pokiaľ toto nariadenie zákazník nebude rešpektovať - pristúpime ku krokom cez Mestskú, alebo Štátnu políciu)
4. Ak prídete na zberný dvor s odpadom, dodržujte prosím vzdialenosť aspoň 1 meter od okienka! Občiansky preukaz/list vlastníctva stačí ukázať.
5. Pri pohybe po zbernom dvore a vybavovaní pri okienku je nutné aby ste mali prekrytie nosa a úst! Ináč Vás náš personál neobslúži.
6. Od 1.2.2021 je nutné mať pri sebe negatívny výsledok testu na koronavírus.

Tieto pravidlá sú platné od 12.2.2021 až do odvolania.

Vopred ďakujeme za rešpektovanie týchto pravidiel.