Hygienické a všeobecné pravidlá v súvislosti s COVID-19

Vážení občania a zákazníci zberného dvora,
na základe situácie, ktorá u nás na Slovensku momentálne je, rozhodli sme sa aj my pristúpiť k prísnejším pravidlám prevádzky zberného dvora. Prosíme o maximálne rešpektovanie týchto pravidiel.
Tu sú nové, dôležité informácie a nariadenia:
1. Zberný dvor na ulici M.Pišúta 5 ostáva otvorený a to podľa upravených otváracích hodín. (upravené otváracie hodiny nájdete medzi článkami, alebo v sekcií Zberný Dvor tu na našom webe)
2. Ak vykazujete akékoľvek známky ochorenia, prosíme aby ste na zberný dvor vôbec nechodili, ostali doma a liečili sa a neroznášali baktérie - chorobu.
3. Ak bude zákazník vykazovať akékoľvek známky ochorenia, nebude obslúžený pracovníkmi Zberného dvora a bude požiadaný o opustenie areálu. (pokiaľ toto nariadenie zákazník nebude rešpektovať - pristúpime ku krokom cez Mestskú, alebo Štátnu políciu)
4. Ak prídete na zberný dvor s odpadom, dodržujte prosím aspoň min. metrovú vzdialenosť od okienka! Občiansky preukaz stačí ukázať. Pracovníci ho v nasledovné dni nebudú chytať do rúk.
5. Ak ste za posledné 3 týždne boli v krajinách s výskytom koronavírusu - vôbec neopúšťajte domov a nechoďte na zberný dvor. Je to aj štátnym nariadením o domácej 14-dňovej karanténe a prosím rešpektujte ho.
6. TIETO PRAVIDLÁ PLATIA OD 12.3. AŽ DO ODVOLANIA!
Ďakujeme vopred za rešpektovanie týchto pravidiel.