Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov od septembra do októbra 2021

Ako každý rok aj túto jeseň 2021 budeme v mest.časti Devinska Nová Ves rozmiestňovať veľkokapacitné kontajnery určené na objemný - komunálny odpad. Na ulicu, resp. križovatku uvedenú v harmonograme, sa pristavuje 1 kontajner. Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu, neostáva na stanovisku, ale bude odvezený. Kontajnery budú postupne pristavované od 7. 9. do 28. 10. 2021.

Pokyny na využitie veľkokapacitných kontajnerov:


Kompletný rozpis dátumov s ulicami nájdete dole v prílohe.

Priložené súbory:
   Rozmiestnenie VK kontajnerov DNV - jeseň 2021