Harmonogram Rozmiestnenia Veľkokapacitných kontajnerov - JAR 2023

Vážení občania mest. časti Devínska Nová Ves,

prinášame Vám harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov od 4.4. do 22.6 2023.

 

Pokyny pre vyhadzovanie odpadu:

1. Vyhadzovať je povolené len objemný - komunálny odpad!

2. NESMIE SA VYHADZOVAŤ: chemický odpad, staré železo, sklo, lístie, orezy stromov, stavebný odpad a elektro odapd!

Na uvedenú ulicu resp. križovatku sa pristavuje 1 kontajner  v poobedňajších hodinách. Kontajner, ktorý bude naplnený odpadom skôr, ako je deň odvozu, bude po naplnení zo stanoviska odvezený. 

V prílohe nájdete kompletný rozpis miest a dátumov kde budú kontajnery pristavené.

Miesta a dátumy pristavenia VK kontejnerov nájdete aj v našom google kalendári: http://www.denova.sk/clanek/kalendar-denova

Priložené súbory:
   Harmonogram VK kontajnery - JAR 2023