Harmongram pre rozmiestnenie kontajnerov

Vážení občania,
jar je za dverami a s ňou aj jarné upratovanie.

Pridávame Vám harmonogram rozmiestnenia kontajnerov pre Devínsku Novú Ves. Na ulicu resp. križovatku uvedenú v harmonograme sa pristavuje 1 kontajner. Ak bude kontajner naplnený skôr ako je deň odvozu – neostáva na stanovisku, ale bude odvezený.

Prosíme - nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov.

Ďakujeme

Harmonogram kontajnerov

Od 31.3. do 18.6. 2020