Ako rozdeliť váhu odpadu, aby ste využili voľné kg, pokiaľ máte viac ako 100kg odpadu?

Zberný dvor aktuálne denne príjme v priemere 30 až 40 zákazníkov. Sme radi, že občania začali separovať odpad a snažia sa o lepšie udržanie čistého životného prostredia. Avšak pri vyššej návštevnosti nastávajú aj mnohé otázky zo strany zákazníkov.

 

Aby sme sa vyhli prípadným problémom, tak sme sa rozhodli napísať článok, v ktorom rozoberieme 2 najčastejšie problémy, ktoré vznikajú pri dovezení odpadu.

PROBLÉM č.1:

Často sa stáva pri dovoze odpadu občanom/občanmi mestskej časti Devínska Nová Ves - má odpad väčšiu hmotnosť prevršujúcu kg zadarmo. Samozrejme následne zákazník chce túto váhu rozdeliť na viacero osôb v jeho domácnosti, aby tak využil voľné - pridelené kg a v konečnem dôsledku nič neplatil. 

K problematike kg zadarmo a koľkými a na aký odpad ich občania majú, sme rozoberali už v predošlom článku:http://www.denova.sk/clanek/vyhody-obyvatelov-mestskej-casti-devinska-nova-ves

Ako teda postupovať pokiaľ sa Vás týka problém č.1?

  1. Pri príjazde na zberný dvor - odstavíte auto na Váhu
  2. Pri okienku pracovníkom zberného dvora nahlásite dovoz väčšieho množstva odpadu a požiadate o rozdelenie váhy na viacero osôb - EŠTE PREDTÝM AKO SA VYKONÁ VÁŽENIE
  3. Preukázať sa je potrebné OP, prípadne iným dokladom ako dôkaz, že ste obyvateľom mestskej časti DNV - prípadne, že ste vlastníkom nehnuteľnosti v tejto mestskej časti (napr.kópia LV)
  4. Nakoľko chcete váhu odpadu rozdeliť, musíte mať aj ďalšie platné OP osôb, na ktoré sa budú kg odpadu rozpisovať. (NIE JE MOŽNÉ nahlásiť len mená obyvateľov DNV bez občianskych preukazov)
  5. Následne prebehne váženie - odvážate odpad
  6. Po vyhodení odpadu sa vraciate späť na váhu, vypočíta sa váhový rozdiel a prebehne administratívna a prípadne zúčtovacia časť Vašej návštevy zberného dvora. 
Problém č.2:
Je veľmi dôležité separovať odpad ešte pred príchodom na zberný dvor, aby ste sa pri odovzdaní vyhli nedorozumeniu a prípadnému odmietnutiu prevzatia odpadu zo strany zberného dvora z dôvodu zlej separácie  a rovnako si aj urýchlili čas (v prípade menšieho množstva iného druhu odpadu je možné súbežne vážiť aj na malej príručnej váhe do 600 kg umiestnenej pri nákladnej váhe) . Tento problém sa týka každého zákazníka. Je potrebné, aby ste zvlášť separovali papier, sklo, plast - prípadne k nim aj kovové obaly (ako napríklad prázdne konzervy, plechové obaly z nápojov a pod.). Taktiež je potrebné dobre separovať stavebný odpad (zmesi tehál, keramiky, obkladačiek, betón...), aby neobsahoval žiadne kovy, plasty a papier.
Následne prebehne váženie - odvážate odpad
Častým typom odpadu pri odovzdávaní je odpad objemný (staré kusy nábytku, opracované staré drevené časti, čalúnené kusy nábytku, matrace a pod.). Tu treba tiež dávať pozor aby ste do tohto typu odpadu neprimiešali starú elektroniku, alebo železné konštrukcie. 
Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať ešte pred príchodom na zberný dvor:
Tel.č.: 0911 155 991
Mail: zbernydvor@denova.sk

 

Fotogaléria

Trieďme odpad Zodpovedne!