Objednávky 2018

ČísloDodávateľText objednávkyObj. spoluDátum vystaveniaDátum zverejnenia
01/2018Zeppelin SK, s.r.o., Zvolenská cesta 50, B.Bystricaceloročná objednávka 2018-servis,náhr.diely...CAT246+CAT226B.22.2.201822.2.2018
02/2018KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, B.BystricaND na RN-bezpečnostná klapka s pružinou6.3.20186.3.2018
03/2018Slovel spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislavaobjednávka dodatkových tabúľ6.3.20186.3.2018
04/2018VYMYSLICKY s.r.o., Mrázová 1, Bratislavaobjednávka opravy vibračnej dosky26.3.201828.3.2018
05/2018Slovel spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislavaobjednávka dodatkových tabúľ-DZ17.4.201817.4.2018
06/2018XPerformance s.r.o., Bratislavaobjednávka basketbalových košov+retiazková sieťka24.4.201824.4.2018
07/2018ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavaobjednávka na realiz.stav.prác na spevnenej ploche pri cintoríne7.5.20184.7.2018
08/2018ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavaobjednávka na realiz. stav. prác-ul. Charkovská a Bridlicová17.5.20184.7.2018
09/2018Jozef Piliar Spojná 557/9 Lozornoobjednávka na výkop a naloženie, odvoz zeminy.DI Stred23.5.20184.7.2018
10/2018Ing. Jaroslav Žember stavebná firma Žember, J. Smreka 20, Bratislavaobjednávka asfaltérskych prác-DNV25.5.20184.7.2018
11/2018ALAS Slovakia s.r.o., Polianky 23, Bratislavaobjednávka na uloženie stavebnej sute na prevádzke Vysoká pri Morave.28.5.20184.7.2018
12/2018Jozef Martanovič, Istrijská 5, Bratislavaobjednávka búracích prác chodníkov-Istrijská ul.4.7.2018
4.7.2018
13/2018ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavaobjednávka na dodávku a montáž odvodňovacích žľabov vo vjazde na parkovisko Istrijská17.7.2018
17.7.2018
14/2018ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavaobjednávka na dodávku a montáž odvodňovacích žľabov vo vjazdoch do rodinných domov Istrijská ul.17.7.201817.7.2018
15/2018GEOFO spol. s r.o.objednávka na vytýčenie hraníc pozemku-Kosatcova23.7.201823.7.2018
16/2018ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavaobjednávka na zemné práce-výber podložia pod chodník Kosatcová ul.13.8.201813.8.2018
17/2018Jozef Martanovič, Istrijská 5, Bratislavaobjednávka na zemné práce-výkop pre ver.osvetlenie na Kosatcovej ulici.14.8.201814.8.2018
18/2018ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavaobjednávka na vodorovné dopravné značenie-prechody v DNV20.8.201820.8.2018
19/2018ZEMPRAX spol. s r.o., Ílová 7, Bratislavaobjednávka na nakládku a odvoz stavebného odpadu-tesxtilanka11.9.201811.9.2018
20/2018HOLLÝ spol. s r,o,, Starhradská 8, Bratislavaobjednávka na drvenie betónových zmesí11.9.201811.9.2018
21/2018SLOVEL s.r.o., Bratislavaobjednávka dodatkových tabúľ k park.-reservé19.9.201819.9.2018
22/2018SLOVEL s.r.o., Bratislavaobjednávka dodatkových tabúľ26.9.201826.9.2018
23/2018ZEMPRAX spol. s r.o., Ílová 7, Bratislavaobjednávky nakládky a odvozu asfaltovej sute z chod. a ciest2.10.20182.10.2018
24/2018ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavaobjednávka na dodávku a montáž cestného žľabu9.10.20189.10.2018
25/2018REXCOM s.r.o., Lanžhotská 3448/2, Břeclav - ČRobjednávka betónových žľabov9.11.20189.11.2018
26/2018TOBIX, s.r.o., Ladomírova 20, Ladomírovaobjednávka posypovej soli9.11.20189.11.2018
27/2018ZEMPRAX spol. s r.o., Ílová 7, Bratislavaobjednávka zemné práce-výkop a prekládka panelov- textilanka29.11.201829.11.2018
28/2018ZEMPRAX spol. s r.o., Ílová 7, Bratislavaobjednávka zemných prác-parkourové ihrisko-Stred30.11.201830.11.2018
29/2018ZEMPRAX spol. s r.o., Ílová 7, Bratislavaobjednávka zemných prác-odstraňovanie pňov3.12.20183.12.2018