Zmluvy 2018

Číslo zm.Rok zm.Typ zm.Zmluvné stranyPredmetCena celkomDátum podpisuDátum zverejnenia
0120182018Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavanový balík+router15.1.201815.1.2018
02/20182018Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest + palubná jednotka Mercedes BA518UNNárodná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14,Bratislavanová mýtna jednotka s palubnou jednotkou25.1.201825.1.2018
03/20182018Zmluva o dielo dodatok č.2lenerlei s.r.o., Pavla Horova 28, Bratislavaspracovanie miezd počas MD27.3.201828.3.2018
04/20182018Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb-nový mobil+nový programSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavaakcia-program Happy27.4.20184.7.2018
05/20182018Zmluva č.ZO/2018Z6954 o zabezp.výkonu činnosti zodp.osoby pri ochrane osobných údajovosobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košiceúprava postupu práv a povinností pri zabezp.podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov24.5.20184.7.2018
06/20182018Dodatok k zmluve o poskyt.ver.služieb-biznis kampaň-ISDNSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaAKCIA-telefonovanie-ISDN28.5.20184.7.2018
07/20182018Zmluva o nájme číslo : ABO - 165330/1/2018Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislavanájom oceľových fliaš po dobu 12 kalendárnych mesiacov.28.5.20184.7.2018
08/20182018Kúpna zmluva č.14/2018ZEMPRAX, spol. s r.o., Ílová 7, Bratislavapredaj pracovného stroja CAT226B3600,006.7.20186.7.2018
09/20182018Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislavazmluva o bežných účtoch a poskytovaní služieb VÚB Biznis účet11.6.20186.7.2018
11/20182018Rámcová zmluva o odbere odpadu a drevnej hmotyBUČINA EKO, s.r.o., Ružová dolina 6, 82108 Bratislavaodber drevnej hmoty kategórie 0-ostatný3.9.20185.9.2018
12/20182018Servisná zmluva o technickej podpore k softwér.produktom spoloč. INISOFT s.r.o.INISOFT s.r.o., Garbiarska 4, Liptovský Mikulášservis.činnosť a odborná podpora k produktu ENVITA EVI Odpady10.10.201811.10.2018
13/20182018zmluva o zabezpečení stravovaniaEdenred Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, Bratislavaposkytnutie zľavy zo sumy poplatku za sprostredkované stravovacie služby26.10.201826.10.2018
14/20182018Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní ver.služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaNový účastník akcia Easy Team ponuka13.11.201814.11.2018
15/20182018Zmluva o poskytovaní verej.služieb a dodatky k zmluveSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava3xmobil+SIM karty15.11.201816.11.2018
16/20182018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava5xobnovená služba-mobilný hlas bez viazanosti26.11.201826.11.2018
17/20182018Zmluva o dodávke a odbere tepla-príloha č.2Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystricadohoda o odbere tepelnej energie r. 20193.12.20183.12.2018