Služby

  • Požičiavanie kontajnerov
  • Likvidácia odpadov
  • Vývoz fekálií
  • Zemné práce s CAT 246
  • Výsadba a údržba zelene
  • Drobné stavebné práce
  • Dovoz štrku, piesku, kameniva