kontajnery jar/jeseň 2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Devínskej Novej Vsi.
Každý termín sa pristaví po jednom kontajneri  na 3 uvedené miesta (ulice).

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu :   9,00 – 12,00 hod.

Kontajnery budú pristavované  podľa nasledovného harmonogramu :