kontajnery jar/jeseň 2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Devínskej Novej Vsi.
Nepoužívať na chemický odpad,  staré železo, sklo, lístie a orezy stromov.
Každý termín sa pristaví po jednom kontajneri  na 3 uvedené miesta (ulice).

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu :   9,00 – 12,00 hod.