kontajnery jar/jeseň 2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Devínskej Novej Vsi.

Jar – Jeseň  podľa harmonogramu vopred  uverejneného.

Zberný dvor je naďalej otvorený každú sobotu :   9,00 – 12,00 hod.

Kontajnery budú pristavované  podľa nasledovného harmonogramu :