Zberný dvor

Zberný dvor pre občanov MČ Devínska Nová Ves je otvorený každú sobotu 9,00 – 12,00 hod. (drobný stavebný a objemný odpad)
Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene je možné zlikvidovať aj v pracovných dňoch.

OTVORENÉ :  Pondelok – piatok      7,00 – 15,00 hod. (obedná prestávka 11:00-12:00)