Zberný dvor

Zberný dvor pre občanov MČ Devínska Nová Ves je otvorený každú sobotu 9,00 – 12,00 hod. (drobný stavebný a objemný odpad)
Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene je možné zlikvidovať aj v pracovných dňoch:

6,00 – 14,00 hod. (obedná prestávka 11:00-11:45)